هفت دستگاه و پنج آواز موسیقی ایرانی برای سنتور

گردآوری: ارفع اطرایی

ناشر: موسسه فرهنگی هنری ماهور

                            معرفی و نقد: پژمان اکبرزاده