«دست نوشته های ایرانی درباره موسیقی»

گردآورنده: محمد تقی مسعودیه

 
معرفی و نقد: سید محمد حسین مرعشی/پریسا کرم رضایی