ردیف موسیقی دستگاهی ایران

نویسنده: برونو نتل

ترجمه: علی شادکام

انتشارات: سوره مهر(وابسته به حوزه هنری)

                          معرفی و نقد: سید علی قادری