شب و روز

آهنگساز و نوازنده تار: عیسی غفاری

ناشر: مؤسسه فرهنگی هنری راوی آذرکیمیا

                         معرفی و نقد: بهمن سمیعی