حریق خزان

 

خواننده: علیرضا قربانی

آهنگساز: مهیار علیزاده

موسسه فرهنگی و هنری آوای باربد

                          معرفی و نقد: زینب مرتضایی فرد