گوشه های نهان صبح

آهنگساز: سیروس جمالی

خواننده: مهیار شادروان

ناشر: آوای باربد

                          معرفی و نقد: محمد رضا درویشی