گاهی سه گاهی

آهنگساز و تنظیم کننده : پویا سرایی

خواننده: محمد معتمدی

نوازندگان: کمانچه: سینا جهان آبادی، نی: پاشا هنجنی، رباب: ترگل خلیقی،

 عود: علی پژوهشگر و بهناز بهنام نیا، تار: محمد امین اکبرپور و پدیده احرار‌نژاد،

 بم تار: آوا ایوبی، تنبک :کامران منتظری، دف: شهریار نظری

شعر: حافظ، رهی معیری، فروغی بسطامی، فیض کاشانی و عراقی

ناشر: ایران گام

                       معرفی و نقد: کوشا وحدتی