کانتات حافظ

آهنگساز: شاهین فرهت

رهبر ارکستر:روبن گریگوریان،سورن خان گلدیان

ناشر: راوی آذر کیمیا

                      معرفی و نقد: آرتین ولی الهی