برگ بازیچه باد

موسیقی و آواز: ارژنگ سیفی زاده

نوازندگان: بهاره چم آسمانی (عود)، نگار خارکن (کمانچه)، مشتاق قرداشخانی (کمانچه)، شروین مهاجر ( کمانچه)، پوریا شیوافرد (نی)، ارژنگ سیفی زاده (تار، تارباس، دیوان، سه تار)، زکریا یوسفی (دف، دایره، نقاره، بندیر)، پیمان شکراللهی(سنتور)، پژهام اخواص (تمبک)، سهیل پیغمبری (کلارینت)

ضبط: استودیو کرگردن

صدابرداران: رضا فرهادی، سهیل پیغمبری

طراحی جلد: عسل بدیعی

ناشر: موسسه راوی آذر کیمیا

مدت:48:21   

                                     معرفی و نقد: حسام اینانلو