نوای ناب

نوازندگان: حبیب الله بدیعی، جهانگیر ملک، امیر ناصر فاتح

موسسه فرهنگی هنری آوای باربد