ابوعطا-افشاری ازردیف چپ کوک استاد فرامرز پایور

نوازنده ی سنتور: مینا نی زاری

نوازنده ی تمبک: سیامک بنایی

زیر نظر: ارفع اطرایی

صدابردار: علی عزیزیان

طرح جلد: ریحانه مهرابی

ناشر: نشر نغمه نگار

مدت: 57:23