ترانه های جنوب

آهنگساز، تنظیم، گیتار و آواز :سهیل نفیسی

ترانه هایی از ابراهیم منصفی

نشر ماهریز

مدت: 34:36

                                 معرفی و نقد: شیوا فرزین