نقالی در شمال خراسان

 

مرشدان حیدری، حسن سلحشور، محمد حسن نقال، حاج حسین خان یاوری و صادق علیشاه

موسسه ی فرهنگی هنری ماهور

مدت: 73 دقیقه و 6 ثانیه

 

                     معرفی و نقد: مهدی لطفی