.    پل پنهان

گروه کنستانتینوپل- کیا طبسیان

نشر ماه ریز

مدت: 68 دقیقه و 38 ثانیه

 

                          معرفی و نقد: فرهنگ آزاد

 


ادامه مطلب