کلاس اولی ها

 

فهیم ممتازی

کارگاه موسیقی( موسسه ی فرهنگی هنری ماهور)

مدت: 41 دقیقه و 2 ثانیه

 

                         ترجمه و نقد:میترا شهبازی