وطنم ایران

 

موسسه فرهنگی و هنری آوای شیدا

محمدرضا لطفی، گروه همنوازان شیدا

مدت: 71 دقیقه و 26 ثانیه

 

                  معرفی و نقد: پارسا راستین