تمبک

 

حسین تهرانی

موسسه ی فرهنگی هنری آواخورشید

مدت: 57 دقیقه و 53 ثانیه

 

                  معرفی و نقد: کامران یعقوبی