آسمانه

 

مجید درخشانی- غلامرضا رضایی

نشر نوای شبدیز

مدت: 58 دقیقه و 8 ثانیه

 

                معرفی و نقد: رویا ابیانه