هزار اقاقی: تکنوازی پیانو، دونوازی پیانو ویلن

آهنگساز، نوازنده‌ی پیانو: هوشیار خیام

نوازنده‌ی ویلن: امیر مینو سپهر

نشر موسیقی هرمس

صدابردار: حامی حقیقی

گرافیک: علی بوستان

مترجم: سهراب مهدوی

مدت: 45:01

                          معرفی و نقد: آروین صداقت کیش