رجز

آهنگساز و نوازنده‌ی تار: رهی سینکی

نشر چهارباغ

متن دفترچه: وحید حکیم

صدابردار: حمیدرضا آداب

عکس و گرافیک: آرش فشارکی

مترجم: سهراب مهدوی

مدت: 34:30

               معرفی و نقد: آروین صداقت کیش