نقاشی موسیقی

آهنگساز، نوازنده ویولنسل، ویولنسل الکتریک و پیانو: آنکیدو دارش

نوازندگان دیگر و خوانندگان: امیر صادقی کنجانی،عاطفه تهرانی، 

مریم شیرازی، پوپک مظفری، مریم کاشیان

آثار تجسمی: پویه پیمان فرخ، بهروز دارش

نشر موسیقی هرمس

متن دفترچه: اصغر صادقی کنجانی

مسترینگ و پالایش: رضا عسگر زاده

گرافیک: علی بوستان

مترجم: سهراب مهدوی

مدت:67:10

معرفی و نقد: آروین صداقت کیش